Gwarancja
GWARANCJA NA SILNIKI ZABURTOWE SUZUKI

Okres gwarancji - użytek prywatny
(UWAGA: Użytek prywatny oznacza korzystanie z silnika przez cały okres gwarancji wyłącznie przez użytkownika końcowego do celów rekreacyjnych.)

5 lat gwarancji od daty zakupu przez pierwszego właściciela

z wyszczególnieniem:

 1. Trzydzieści sześć (36) miesięcy od daty zakupu przez pierwszego właściciela (gwarancja producenta).

  EUROPEJSKA GWARANCJA SUZUKI
  Europejska gwarancja Suzuki jest ważna na terenie krajów należących do Unii Europejskiej oraz Norwegii.
  Europejska gwarancja Suzuki obejmuje wyłącznie naprawy gwarancyjne mające zapewnić bezpieczną eksploatację silnika.

  Uwaga: Elementy ozdobne oraz inne elementy niewpływające na bezpieczną eksploatację silnika podlegają naprawie gwarancyjnej po powrocie do Polski.


 2. Dodatkowe 24 miesiące ograniczonej gwarancji krajowej.

  Gwarant ustanawia dodatkową ograniczoną gwarancję krajową dla silników zaburtowych wykorzystywanych na użytek prywatny wynoszącą dodatkowe 24 miesiące po upływie 36 miesięcznego okresu gwarancji producenta udzielonej na silniki zaburtowe wykorzystywane na użytek prywatny.

  Krajowa Gwarancja Dodatkowa jest ważna jedynie na terytorium Polski i tylko w stosunku do napraw gwarancyjnych realizowanych w Polsce.

Okres gwarancji - użytek komercyjny (inny niż prywatny)
Dwanaście (12) miesięcy od daty zakupu przez pierwszego właściciela.
Suzuki Marine w Europie - dystrybutorzy


Copyright © 2013 by Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
FaceBook YouTube